تبلیغات
about-koria - اعدادكره ای
about-koria

امروزبراتون اعداد كره ای روگذاشتم تاحالشببرین.

1=هانا        2=تول        3=ست         4=نت         5=تاسوت           6=یوسوت             7=ایل گوپ

8=یودولپ    9=آهوپ     10=یول

 

1=هانا ،  10=یول         =>       11=یول-هانا

بقیشون هم همین جورادامه داره.

20=سومول                               30=سارون

40=ماهون                                50=ماهون

60=یسون                                 70=ایرون

  80=یودون                                90=آهون

100=بیك                                   200=ایبیك

300=سامبیك                              400=سابیك

500= اوه بیك                              600=یوك بیك

700=چیل بیك                              800=پال بیك

900=گووبیك                                1000=چه اون

10000=ما                                   100000=شیپ مان

1000000=بیك مان                        10000000=ااوك

 

راستی نظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظریادتون نننننننننننننننننننننننننننننننننره ههههههههههههههههههههههههههههههههههها

    


نوشته شده در شنبه 30 بهمن 1389 ساعت 08:59 ب.ظ توسط M K نظرات |


Design By : Pars Skin